Hình Ảnh Của Team

Album ảnh khác

1960 Club - Kami Dancer Team 17/3 PLAY HOUSE 19/3 - Biểu diễn Kami Dancer Team Fong Entertainment 20/3/2019 - Biểu diễn bởi Kami Dancer Team Zuly Club - Kami Dancer Biểu diễn 20/3 Kingdom Beer Club 21.3 Pocpoc Club 22/3 - Kami Dancer Biễu diễn tại Poc Poc Club 22/3 XIE XIE CLUB - Kami Dancer Biểu diễn tại XIE XIE CLUB 21/3 Fox Club 24/3 - Kami Dancer Biểu diễn tại Fox Club POC POC BEER CLUB - KAMI LIO LOUNGE & BAR - KAMI TEAM